vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkelingen bevinden zich in een steeds complexer speelveld. Tijdens de voorbereiding van een aantal concrete projecten, heeft PRINCE aangetoond deze te kunnen managen om het project succesvol tot realisatie te brengen.

Herontwikkeling Westermarkt 

Tilburg, noord- brabant

Het vastgoed op de Westermarkt is sterk verouderd en toe aan een grootschalige herontwikkeling. Op dit moment is er sprake van diverse ontwikkelingsinitiatieven. PRINCE is betrokken bij de herontwikkeling van de Noord Passage bestaande uit:

ca. 30 winkels in de plint
ca. 21 bovenwoningen 
ca. 36 eigenaren

Rol Prince: ontwikkelaar
Projectduur: 2020 - heden

Prince Projecten is samen met de eigenaren van de winkels en de bovengelegen woningen initiatiefnemer van de Noord Passage. In 2020 heeft PRINCE de opdracht uitbesteed aan het architectenbureau TEAM V, om een globale en ruimtelijke verkenning op te stellen. 

Het beoogde integrale programma gaat uit van het reduceren van commerciële meters, het toevoegen van een groot aantal woningen, het vergroten van de wijkfunctie en het oplossen van de huidige parkeerproblematiek.  

Momenteel is PRINCE in dialoog met de eigenaren om samen met de architect en de gemeente tot een ontwikkelingsplan voor de Noord Passage te komen. Afstemming met de andere initiatieven is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Houd onze site en sociale media (Facebook, LinkedIn) in de gaten om op de hoogte te blijven van deze ontwikkeling. 

Herontwikkeling kantorenlocatie

Tilburg, Noord- Brabant

'' In de omgevingsvisie van de gemeente Tilburg is de Sportweg 12, 14, 26 als een van de ontwikkelings-locaties in de Reitse Campus benoemd''

Omvang:
ca. 4.000m² oppervlakte 
ca. 2.800m² bvo kantoren

Rol Prince: ontwikkelaar
Projectduur: 2020 - heden

De Sportweg in Tilburg is een project waarin PRINCE, namens de andere eigenaren, de rol van ontwikkelaar op zich heeft genomen.  

In 2020 heeft Prince Projecten het architectenbureau MVRDV uit Rotterdam opdracht gegeven om een ruimtelijke visie voor de Reitse Campus op te stellen. In deze visie wordt voor de Reitse Campus een schaalsprong voorgesteld waardoor een nieuw stedelijk gebied kan ontstaan tussen de Universiteit en de Spoorzone met ruimte voor grootschalige hoogbouwcomplexen. 

De gemeente heeft deze visie overgenomen in de plannen voor het Kenniskwartier. 

Een van de eerste projecten betreft de ontwikkeling van de locatie Sportweg 12, 14 en 26.

In 2021 wordt voor deze locatie door MVRDV gewerkt aan een integraal ontwerp voor een nieuwbouwcomplex van 20.000m² dat goed bereikbaar is en waarin wonen, winkelen, kantoren en voorzieningen samen kunnen komen. De ontwikkeling van deze locatie (Sportweg 12,14 en 26) vormt het startpunt voor een nieuwe ontmoetingsplek binnen de Campus. 

In overleg met de gemeente Tilburg en de onderwijsinstellingen wordt dit project door PRINCE verder ontwikkeld. Houd onze site en sociale media (Facebook, LinkedIn) in de gaten om op de hoogte te blijven van deze ontwikkeling. 

Kantorencluster Koolhoven 

tilburg, noord- brabant

Ontwikkeling en realisatie van 

ca. 860 m² kantoor

ca. 1.130 m² gezondheidscentrum 

Rol Prince: ontwikkelaar
Projectduur: 2016 - 2020Als afronding van de wijk Koolhoven, grenzend aan de westelijke randweg van Tilburg is door Prince Projecten een kantorencluster ontwikkeld. Na succesvolle realisatie van het eerste kantoor ontstond een idee voor een state-of-the-art gezondheidscentrum op deze plek. In de westelijke parkstrook van Koolhoven is een tweetal verwante gebouwen ontstaan rondom een centraal aangelegd entreeplein.

Prince Projecten is initiatiefnemer en opdrachtgever geweest bij de realisatie van beide gebouwen.

Op basis van vragen uit de markt zijn beide gebouwen specifiek voor opdrachtgevers verder uitgewerkt, planologisch mogelijk gemaakt en gerealiseerd.

Voor meer informatie, kijk ook eens op: Gezondheidscentrum Koolhoven Tilburg (gc-koolhoven.nl)

Boerderijwoning

Herpt, Noord- Brabant


Rol Prince: ontwikkelaar
Projectduur: 2013 - 2018

Op basis van een door PRINCE ontwikkeld planidee is aan een tweetal kopers maximale vrijheid gegeven om beide zijden van de tweekapper naar eigen wens vorm te geven.

Op die wijze is een samenhangende boerderijwoning  ontstaan met twee volledig verschillende invullingen, welke recht doet aan deze ruime landelijke plek.  

BAndenhal berkdijksestraat

tilburg, Noord- Brabant

Ca. 10 appartementen, 4 woningen, commerciële ruimte en parkeerruimte
Rol Prince: adviseur + initiatiefnemer gemeente
Projectduur: 2021 - 2022

De eigenaren van Bandenhal Tilburg hebben PRINCE  ingeschakeld als adviseur voor het (her)ontwikkelen van de Bandenhal. Het familie bedrijf verhuisd naar een andere locatie waardoor een mogelijkheid bestaat het terrein te ontwikkelen naar appartementen en woningen. 

 Prince Projecten heeft de taak op zich genomen om als projectontwikkelaar op te treden en alle stukken richting gemeente op te maken omtrent bestemmingsplanwijziging, principeverzoek indienen en de omgevingsvergunning. 

Daarnaast zijn de financiële (on)mogelijkheden in kaart gebracht en is de familie in contact gebracht met een architectenbureau. 


Met alle belangrijke documenten richting gemeente, een kostenplaatje én diverse tekeningen kunnen de eigenaren verder met het ontwikkelen van hun eigen terrein.