advies

Vanuit de brede deskundigheid van PRINCE wordt onze expertise, als adviseur, veelal ingezet als smeerolie om projecten daadwerkelijk tot realisatie te brengen. Onze adviezen hebben betrekking op de maakbaarheid van het geheel, maar kunnen zich ook beperken tot financiële, technische en commerciële deelaspecten. 

Zuidrand goirle

goirle, noord- brabant

ca. 180 woningen 


Rol Prince: projectadviseur
Projectduur: 2020 - heden

In Goirle wordt een uniek woongebied gecreëerd op het voormalige fabrieksterrein van Van Puijenbroek (HaVeP). 

Voor dit project op de grens tussen dorp en landschap geeft Prince Projecten advies op verschillende (civieltechnische) uitvoeringsaspecten. Samen met de opdrachtgever wordt bekeken hoe het ambitieuze plan efficiënt tot uitvoering kan worden gebracht en risico's kunnen worden ingeperkt. 

In de woningbouwontwikkeling hebben waterberging en natuur inclusief bouwen een prominente rol. Hierbij wordt ook de ecologische hoofdstructuur van de Nieuwe Leij versterkt. Met de ontwikkeling wordt een stevige impuls gegeven aan de Zuidrand van Goirle. De historische verhalen van de fabriek krijgen nadrukkelijk een plek en het plan krijgt een vloeiende aansluiting met het landschap.

Voor meer informatie, kijk ook eens op:   Zuidrand Goirle 

Bedrijvenpark Laarakker

Cuijk, Noord- Brabant

Ca. 110 hectare bruto bedrijvenpark,

waarvan ca. 66 hectare uitgeefbaar


Rol Prince: verkoopmanager
Projectduur: 2013 - heden

Bedrijvenpark Laarakker is een hoogwaardig bedrijvenpark bedoeld voor de regionale opvang en groei van bedrijvigheid in Noordoost Brabant.

Het bedrijvenpark is een mix van grote kavels in de hogere milieu categorie (tot 5.1) en deels kleinere kavels voor lokale bedrijvigheid.

Na een periode als interim projectdirectie verzorgt Prince binnen het project het verkoopmanagement in combinatie met een rol als adviseur van de directie.

Voor meer informatie, kijk eens op:

www.laarakker.com

Centrummanagement Westermarkt 

Tilburg, Noord- Brabant

“80 winkeliers ondergebracht in één Bedrijven Investeringszone (BIZ)”

ca. 80 winkels
ca. 23.000m² bvo winkeloppervlak
 
Rol Prince: centrummanager
Projectduur:  begin 2019 - eind 2021

Winkelcentrum Westermarkt is het grootste wijkwinkelcentrum in Tilburg. Het centrum vertegenwoordigt al meer dan 60 jaar een breed scala aan winkelaanbod van supermarkt tot speciaalzaak en van horeca tot modezaak. Ruim 30 jaar geleden is het winkelcentrum grondig gerenoveerd met uitbreiding van het aanbod. Voor de toekomst ziet de gemeente de Westermarkt als een prominente wijkfunctie van Tilburg West. 

Prince Projecten is sinds 2018 werkzaam als centrummanager. Alles op het gebied van winkeliers, evenementen, officewerkzaamheden en (her)ontwikkelingen worden gemanaged door ons kantoor. Prince vormt de schakel tussen winkeliers, eigenaren en de gemeente. 

Met het oprichten van de BIZ in 2019 is de onderlinge samenhang in het winkelcentrum sterk verbeterd.